ข่าวสารและกิจกรรม

เติมเต็มชีวิตด้วยพลังงานที่ยั่งยืน

ถวาย Solar Roof (3kW) ถวายให้วัดมหรรณพารามวรวิหาร

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 พนักงานของ BC ได้ร่วมบริจาคและจัดสร้าง Solar Roof ขนาดกำลังผลิต 3kW ถวายให้ทางวัดมหรรณพารามวรวิหาร ซึ่งจะทำให้ทางวัด ประหยัดค่าไฟฟ้า ได้เต็มที่เฉลี่ยวันละ 12 หน่วย (kWh) หรือเดือนละ 360 หน่วย (kWh) หรือเป็นจำนวนเงินประมาณเดือนละ 1,500 บาทต่อเดือน