ธุรกิจของเรา

เติมเต็มชีวิตด้วยพลังงานที่ยั่งยืน

โครงการปัจจุบัน

ไทย ญี่ปุ่น มองโกเลีย สิงคโปร์
ปราจีนบุรี
สมุทรสาคร
ขอนแก่น
ตาก

ปราจีนบุรี

ATCE 1

  ประเภท

  พลังงานแสงอาทิตย์

  ดำเนินงานภายใต้บริษัท

  บริษัท เอ ที ซี เอ็นไวโร จำกัด

  กำลังการผลิต

  8 เมกะวัตต์

  วันที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์

  30 ธันวาคม 2558

ATCE 2

  ประเภท

  พลังงานแสงอาทิตย์

  ดำเนินงานภายใต้บริษัท

  บริษัท เอ ที ซี เอ็นไวโร จำกัด

  กำลังการผลิต

  8 เมกะวัตต์

  วันที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์

  30 ธันวาคม 2558

ATCE 3

  ประเภท

  พลังงานแสงอาทิตย์

  ดำเนินงานภายใต้บริษัท

  บริษัท เอ ที ซี เอ็นไวโร จำกัด

  กำลังการผลิต

  3 เมกะวัตต์

  วันที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์

  27 เมษายน 2559

สมุทรสาคร

ATCE 4

  ประเภท

  พลังงานแสงอาทิตย์

  ดำเนินงานภายใต้บริษัท

  บริษัท เอ ที ซี เอ็นไวโร จำกัด

  กำลังการผลิต

  6 เมกะวัตต์

  วันที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์

  30 ธันวาคม 2558

ATCE 5

  ประเภท

  พลังงานแสงอาทิตย์

  ดำเนินงานภายใต้บริษัท

  บริษัท เอ ที ซี เอ็นไวโร จำกัด

  กำลังการผลิต

  4 เมกะวัตต์

  วันที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์

  30 ธันวาคม 2558

ขอนแก่น

PPS

  ประเภท

  พลังงานแสงอาทิตย์

  ดำเนินงานภายใต้บริษัท

  บริษัท พี.พี. โซล่า (หนองโน) จำกัด

  กำลังการผลิต

  1.1 เมกะวัตต์

  วันที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์

  28 มิถุนายน 2556

ตาก

MRS

  ประเภท

  พลังงานแสงอาทิตย์

  ดำเนินงานภายใต้บริษัท

  บริษัท แม่ระมาด โซล่าร์ จำกัด

  กำลังการผลิต

  6.3 เมกะวัตต์

  วันที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์

  26 ธันวาคม 2556

Ishikawa
Fukuoka

Ishikawa

NANAO

  ประเภท

  พลังงานแสงอาทิตย์

  ดำเนินงานภายใต้บริษัท

  Green Brilliant Godo Kaisha (GBGK)

  กำลังการผลิต

  2.27 MW

  วันที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์

  ตุลาคม 2559

Fukuoka

NOGATA

  ประเภท

  พลังงานแสงอาทิตย์

  ดำเนินงานภายใต้บริษัท

  Green Brilliant Godo Kaisha (GBGK)

  กำลังการผลิต

  10.731 MW

  วันที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์

  มีนาคม 2561

Ulaanbaatar

Ulaanbaatar

BAFS X Mongolia LLC.

  ประเภท

  -

  ดำเนินงานภายใต้บริษัท

  BX Global Invest Pte Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 (ร้อย)

  กำลังการผลิต

  -

  วันที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์

  -

  Note

  โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ

CECIL STREET

CECIL STREET

BX Global Invest Pte Ltd.

  ประเภท

  -

  ดำเนินงานภายใต้บริษัท

  บริษัท บาฟส์ เอ็กซ์พิดิชั่น จำกัด (BX) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (BC) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 (ร้อย)

  กำลังการผลิต

  -

  วันที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์

  -