ทีมบริหาร

เติมเต็มชีวิตด้วยพลังงานที่ยั่งยืน

หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ม.ล.ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล (คุณก้อง) ได้รับตำแหน่ง CEO ของ BC ตั้งแต่ปี 2563 โดยก่อนที่จะมาร่วมงานกับ BC คุณก้องมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาแผนกลยุทธ์เพื่อการเติบโตของกลุ่มบริษัท BAFS และในปัจจุบันยังเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด ของ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ และด้วยประสบการณ์ในงานที่หลากหลายกว่า 15 ปี ทั้งในองค์กรระหว่างประเทศ ภาครัฐ และเอกชน คุณก้องจึงเป็นผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมาย

คุณก้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทด้านธุรกิจระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย

ในเวลาว่าง คุณก้องชอบอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และรักการออกกำลังกาย นั่งสมาธิ ร้องเพลง และเล่นกีตาร์ นอกจากนี้ คุณก้องยังชอบแบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่นอยู่เสมอ และสนับสนุนการเรียนรู้และการเติบโตของทุกคนในทีม

คุณพันธ์อร ชัชวาลย์พันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
คุณพันธ์อร ชัชวาลย์พันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

คุณพันธ์อร ชัชวาลย์พันธ์ (คุณงาม) ร่วมทำงานกับ BC ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และเป็นหนึ่งในบุคคลที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าตามเป้าหมาย ด้วยประสบการณ์การทำงานเป็นนักกฎหมายที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ เป็นเวลามากกว่า 10 ปี

คุณงามสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

ในเวลาว่าง คุณงามชอบออกกำลังกาย โดยเฉพาะการวิ่งเทรลเยี่ยมชมธรรมชาติ

สนับสนุนและเชื่อมั่นในทีม เปิดโอกาสให้ทีมกล้าคิด กล้าตัดสินใจ และเป็นแรงบันดาลใจให้ทีมสร้างสรรค์คุณค่าตามเป้าหมายของเรา