ธุรกิจของเรา

เติมเต็มชีวิตด้วยพลังงานที่ยั่งยืน

นวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน

เพราะในตอนกลางคืนไม่มีแสงแดด และลมไม่ได้พัดตลอดเวลา การผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนจึงมีข้อจำกัด คือ ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอดเวลา 

เราจึงศึกษาและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าและพันธมิตรของเราได้มากขึ้น 

ในปัจจุบัน เราอยู่ระหว่างศึกษาและมีแผนที่จะพัฒนาโครงการระบบกักเก็บพลังงานและระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ