ข่าวสารและกิจกรรม

เติมเต็มชีวิตด้วยพลังงานที่ยั่งยืน

BC ได้รับการรับรอง Carbon Neutral จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2565 BC ได้รับการรับรอง Carbon Neutral จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยบริษัทได้ทำการชดเชยคาร์บอนเครดิต ปริมาณ 95 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกสุทธิและบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutral ระดับโลกได้ในอนาคต