ข่าวสารและกิจกรรม

เติมเต็มชีวิตด้วยพลังงานที่ยั่งยืน

BC พร้อมด้วยบริษัทในเครือ ATC Enviro Co., Ltd. ได้รับการรับรอง ISO9001:2015

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 BC พร้อมด้วยบริษัทในเครือ ATC Enviro Co., Ltd. ได้รับการรับรอง ISO9001:2015 จาก Bureau Veritas เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐานสากล โดยตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ