ข่าวสารและกิจกรรม

เติมเต็มชีวิตด้วยพลังงานที่ยั่งยืน

BAFS Group จัดกิจกรรมปลูกป่า “บาฟส์อาสา…เติมป่าเต็มสุข” ในพื้นที่โรงไฟฟ้า ATCE 1-2

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 BAFS Group ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้จำนวน 4,000 ต้น ภายใต้ชื่อ “บาฟส์อาสา…เติมป่าเต็มสุข” เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า ในพื้นที่โรงไฟฟ้า ATCE 1-2 อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยบริษัทได้รับเกียรติจากนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกับหม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ ยังมีนายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี นายอำเภอศรีมหาโพธิ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานจาก BAFS Group เข้าร่วมกิจกรรม

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ มุ่งหวังเพื่อเติมพื้นที่สีเขียว เพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอนและแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์  ตลอดจน ส่งเสริมการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือภาวะโลกร้อน